ADVERTEER IN HELPENDE HAND

As jy ‘n klein besigheid bedryf of dienste lewer en jy soek blootstelling, kan jy gerus van Netkerk se Helpende Hand diens gebruik maak.

Stuur jou besigheidskaartjie elektronies aan ons, of enige inligting wat jy wil gebruik, en ons publiseer dit vir ‘n minimumtyd van 30 dae op Netkerk. Die koste van hierdie diens is R50 per maand. Die geld word gebruik om Netkerk se bedryfsuitgawes te finansier. Verdienstelike gevalle kwalifiseer vir afslag.

Kontak die Webmeester by helpendehand@netkerk.co.za met jou inligting.